КӨБҮРӨӨК МАЙ КУЙ, АЗЫРААК ТӨЛӨ!

  • Дата
  • Категория
    Атайын сунуш

Red Petroleum АМКСда автоунаага май куюу – ишенимдүү жана пайдалуу!

2019-жылдын 4-декабрынан тартып 31-декабрга чейин бүтүндөй Кыргызстан боюнча бардык Red Petroleum АМКСда автоунаага май куюунун пайдалуу программасы иштейт:

Күйүүчү майды 10 жана андан көп литр өлчөмүндө бир жолу сатып ал жана ар бир литрден 50 тыйындан үнөмдө!

Red Petroleum – көбүрөөк куй, азыраак төлө!

Көңүл буруңуз! Сунуш күйүүчү май карталары жана талондору боюнча сатып алууларга жайылтылбайт. Программа иштеген убакта өзүн өзү тейлөө терминалында дисконттук карталар жана арзандатуулар жараксыз болот.

Поделиться: